Loading Website

Ujian Berbasis Komputer (UBK) 2016/2017

Jadwal Pelaksanaan UNBK

Jadwal UNBK SMK


No Hari & Tanggal Sesi Jam Mata Pelajaran
1 Senin, 3 April 2017 Sesi-1 07.30 - 09.30 Bahasa Indonesia
Sesi-2 10.30 - 12.30
Sesi-3 14.00 - 16.00
2 Selasa, 4 April 2017 Sesi-1 07.30 - 09.30 Matematika
Sesi-2 10.30 - 12.30
Sesi-3 14.00 - 16.00
3 Rabu, 5 April 2017 Sesi-1 07.30 - 09.30 Bahasa Inggris
Sesi-2 10.30 - 12.30
Sesi-3 14.00 - 16.00
4 Kamis, 6 April 2017 Sesi-1 07.30 - 09.30 Teori Kejuruan
Sesi-2 10.30 - 12.30
Sesi-3 14.00 - 16.00

Jadwal UNBK SMA/MA


No Hari & Tanggal Sesi Jam Mata Pelajaran
1 Senin, 10 April 2017 Sesi-1 07.30 - 09.30 Bahasa Indonesia
Sesi-2 10.30 - 12.30
Sesi-3 14.00 - 16.00
2 Selasa, 11 April 2017 Sesi-1 07.30 - 09.30 Matematika
Sesi-2 10.30 - 12.30
Sesi-3 14.00 - 16.00
3 Rabu, 12 April 2017 Sesi-1 07.30 - 09.30 Bahasa Inggris
Sesi-2 10.30 - 12.30
Sesi-3 14.00 - 16.00
4 Kamis, 13 April 2017 Sesi-1 07.30 - 09.30 Satu mapel pilihan sesuai Jurusan
Sesi-2 10.30 - 12.30
Sesi-3 14.00 - 16.00

Jadwal UNBK SMP/MTs


No Hari & Tanggal Sesi Jam Mata Pelajaran
1 Selasa, 2 Mei 2017 Sesi-1 07.30 - 09.30 Bahasa Indonesia
Sesi-2 10.30 - 12.30
Sesi-3 14.00 - 16.00
2 Rabu, 3 Mei 2017 Sesi-1 07.30 - 09.30 Matematika
Sesi-2 10.30 - 12.30
Sesi-3 14.00 - 16.00
3 Kamis, 4 Mei 2017 Sesi-1 07.30 - 09.30 Bahasa Inggris
Sesi-2 10.30 - 12.30
Sesi-3 14.00 - 16.00
4 Senin, 8 Mei 2017 Sesi-1 07.30 - 09.30 IPA
Sesi-2 10.30 - 12.30
Sesi-3 14.00 - 16.00